Bây giờ không thể mua vé số trực tuyến, lệnh cấm xổ số trực tuyến: hiện nay không thể mua vé số trực tuyến

lệnh cấm xổ số trực tuyến: hiện nay không thể mua vé số trực tuyến

Một tin không may cho những người chơi xổ số: hiện nay, mua vé số trực tuyến ở mỹ là bất hợp pháp. Đó là do luật của bang và luật liên bang quy định nghiêm ngặt về việc bán vé số.

Luật của bang

Nhãn: luật xổ số\nCác bang kiểm soát việc bán vé số. Hầu hết các bang cấm bán vé số trực tuyến vì họ lo lắng về gian lận và cờ bạc vị thành niên. Các bang muốn bảo vệ các nhà bán lẻ xổ số địa phương, những người thu được lợi nhuận từ việc bán vé số.

Luật liên bang

Nhãn: luật liên bang về xổ số\nLuật liên bang cũng áp đặt hạn chế bán vé số. Luật dây điện được thông qua năm 1961 cấm cờ bạc qua dây điện hay các cơ sở liên bang khác. Luật liên bang cũng cấm bán vé số xuyên bang. Điều đó có nghĩa là các công ty xổ số không thể bán vé trực tuyến ở các bang không có giấy phép bán vé.

Những trường hợp ngoại lệ\nTag: ngoại lệ xổ số\nMặc dù bị cấm đoán, có một số trường hợp ngoại lệ. Một số bang cho phép mua vé số trực tuyến, nhưng chỉ cho cư dân trong bang. Những bang này bao gồm:

Georgia

Illinois

Kentucky

Massachusetts

Michigan

New Hampshire

New York.

Bắc Dakota

Pennsylvania

Rhode Island

Nam Carolina

Virginia

Tương lai

Nhãn: tương lai của xổ số\nLệnh cấm xổ số trực tuyến có thể thay đổi trong tương lai. Khi công nghệ tiến bộ, các bang và chính phủ liên bang đang khám phá khả năng bán vé số trên mạng. Việc hợp pháp hóa xổ số trực tuyến có thể là một quá trình chậm chạp do lo lắng về gian lận và cờ bạc vị thành niên.